Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Původní Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni (VŠSE) byla založena na podzim roku 1949 jako součást Českého vysokého učení technického v Praze. Od roku 1950 byla samostatnou fakultou a v roce 1953 získala VŠSE nezávislé postavení vysoké školy v čele s rektorem a začala se rychle rozvíjet. V této době byla součástí fakulty pouze jediná elektrotechnická katedra s názvem „Katedra elektrotechnických nauk“. 

Poštovní adresa Univerzitní 26, 306 14 Plzeň
Telefon 377 63 40 01
E-mail fel@fel.zcu.cz
Zaměření školy Technika
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Elektrotechnika a informatikaElektronika a telekomunikace Prezenční Bc.
Elektrotechnika a informatikaElektrotechnika a energetika Prezenční Bc.
Elektrotechnika a informatikaKomerční elektrotechnika Prezenční Bc.
Elektrotechnika a informatikaTechnická ekologie Prezenční Bc.
Aplikovaná elektrotechnikaAplikovaná elektrotechnika Prezenční/Kombinované Bc.
Elektrotechnika a informatikaDopravní elektroinženýrství a autoelektronika Prezenční Ing.
Elektrotechnika a informatikaElektroenergetika Prezenční Ing.
Elektrotechnika a informatikaElektronika a aplikovaná informatika Prezenční Ing.
Elektrotechnika a informatikaJaderná elektroenergetika Prezenční Ing.
Elektrotechnika a informatikaPrůmyslová elektronika a elektromechanika Prezenční Ing.
Elektrotechnika a informatikaTelekomunikační a multimediální systémy Prezenční Ing.
Elektrotechnika a informatikaKomerční elektrotechnika Prezenční Ing.
Elektrotechnika a informatikaTechnická ekologie Prezenční Ing.
Aplikovaná elektrotechnikaAplikovaná elektrotechnika Prezenční/Kombinované Ing.
Elektrotechnika a informatikaElektroenergetika Prezenční/Kombinované Ph.D.
Elektrotechnika a informatikaElektronika Prezenční/Kombinované Ph.D.
Elektrotechnika a informatikaElektrotechnika Prezenční/Kombinované Ph.D.

Příjmací řízení

Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete na stránkách FEL na adrese http://www.fel.zcu.cz/applicants.

Podrobné informace o škole

Fakulta elektrotechnická vznikla současně s Fakultou strojní v roce 1960 rozdělením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a přibyly nové obory zaměřené na elektroenergetiku, elektroniku a počítače. V té době začaly nové obory získávat stále významnější postavení ve společnosti. V současné době je součástí Západočeské univerzity v Plzni, která vznikla 28. září 1991. Dle zaměření hlavní výzkumné a vývojové činnosti je Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni rozdělena do pěti kateder. Katedry nabízejí své odborné práce a služby včetně technického vybavení pro partnery z průmyslu jak z České republiky tak ze zahraničí. Za dobu své existence se může Fakulta elektrotechnická prezentovat mnoha úspěšně vyřešenými úkoly z teoretické i aplikační oblasti.

Fotogalerie