Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze je prestižní vzdělávací a vědecká instituce. O fakultu je velký zájem ze strany uchazečů o studium. Fakulta každoročně obdrží více než 10 000 přihlášek. Nabízí studentům široké spektrum vyučovaných volitelných předmětů, možnost zahraničních stáží u mnoha partnerských škol i moderní zázemí odpovídající kvalitě renomovaných evropských univerzit. Dlouhodobým cílem fakulty je poskytnout studentům vrcholné komplexní univerzitní vzdělání, které rozvíjí potenciál každého jedince v oblasti ekonomické, vědecké, tvůrčí, pedagogické, kulturní a sociální. To vše v duchu národních, demokratických a humanitních tradic. Rozvoj osobnosti je skutečnou výhodou, která vede k úspěchu ve vysoce konkurenčním prostředí pracovního trhu a v životě. To dokazuje i množství úspěšných absolventů fakulty. Akademičtí pracovníci se svou pedagogickou i vědeckovýzkumnou činností podílejí na přípravě vysokoškolsky vzdělané inteligence, která přispívá k všestrannému rozvoji vzdělanosti i kvality života na celém světě. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze se vždy snaží posouvat kupředu a zvyšovat svou kvalitu, i díky tomu je jednou z nejoblíbenějších fakult zabývajících se oblastí ekonomiky, managementu, veřejné správy či informatiky v České republice.

 

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze poskytuje ucelené univerzitní vzdělání. 

Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělávání, pokrývající celou oblast řízení, ekonomiky, informačních komunikačních technologií, regionálního či rurálního rozvoje. Vybrané obory je možné studovat v anglickém jazyce. Studenti mají možnost absolvovat bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktorský (3 roky) stupeň studia.Student se může také zapojit do studia formou Kurzů celoživotního vzdělávání v konzultačních střediscích (v Hradci Králové, Chebu, Jičíně, Klatovech, Litoměřicích, Mostě, Sezimově Ústí - Táboře a Šumperku) nebo do programu Univerzita třetího věku.

PEF ČZU v Praze je součástí moderního kampusu, který je situován v klidné části Prahy 6 - Suchdol s velmi dobrou dopravní dostupností.

Zahraniční spolupráce

Fakulta podporuje mezinárodní mobilitu studentů a pedagogických pracovníků. Spolupracuje s řadou podobně zaměřených vysokoškolských pracovišť (v Evropě, severní Americe, Latinské Americe, Asii). S většinou z nich má fakulta dlouholeté vazby.

Studenti PEF mohou část studií strávit na některé ze zahraničních partnerských univerzit v rámci programu Sokrates / Erasmus+ nebo se zapojit do středoevropského výměnného univerzitního programu zaměřeného na regionální spolupráci CEEPUS.

Profesní a kariérní poradenství PEF ČZU

Centrum kariérového a profesního poradenství na PEF  nabízí svým studentům a absolventům spolupráci mezi komerčními subjekty, organizacemi, jednotlivci a fakultou formou konzultací, odborných přednášek, pořádáním Veletrhu pracovních příležitostí. Centrum dále zprostředkovává pracovní nabídky na portálu JOBS PEF, možnosti absolvování praxe a vypracování bakalářských a diplomových prací ve firmách.

 

Poštovní adresa Kamýcká 129, PSČ: 165 00, Praha
Telefon 736444815
E-mail tjedlanova@seznam.cz
Zaměření školy Ekonomie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW www.pef.czu.cz
Facebook https://www.facebook.com/pef.czu.cz

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Ekonomics and ManagementEconomics and Management Prezenční studium Bc.
Ekonomics and ManagementEuropean Agrarian Diplomacy Prezenční studium Ing.
Ekonomics and ManagementEconomics and Management Kombinované studium Ing.
Ekonomika a managementProvoz a ekonomika Prezenční studium Ing.
Ekonomika a managementProvoz a ekonomika Prezenční studium Bc.
Ekonomika a managementEvropská agrární diplomacie Prezenční studium Ing.
Economics Policy and AdministrationBusiness Administration Prezenční studium Bc.
Hospodářská politika a správaHospodářská a kulturní studia Prezenční studium Ing.
Hospodářská politika a správaVeřejná správa a regionální rozvoj Prezenční studium Bc.
Hospodářská politika a správaVeřejná správa a regionální rozvoj Prezenční studium Ing.
Hospodářská politika a správaPodnikání a administrativa Prezenční studium Bc
Hospodářská politika a správaHospodářská a kulturní studia Prezenční studium Bc.
Hospodářská politika a správaPodnikání a administrativa Prezenční studium Ing.
Systémové inženýrství a informatikaSystémové inženýrství Prezenční studium Bc.
Systémové inženýrství a informatikaInformatika Prezenční studium Ing.
Systémové inženýrství a informatikaSystémové inženýrství Prezenční studium Ing.
Systémové inženýrství a informatikaProjektové řízení Prezenční studium Ing.
Systémové inženýrství a informatikaInformatika Prezenční studium Bc.
System Engineering and InformaticsInformatics Prezenční studium Ing.
System Engineering and InformaticsInformatics Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

Příjmací řízení

Provozně ekonomická fakulta preferuje elektronickou komunikaci s uchazeči o studium a požaduje elektronicky vyplněný formulář přihlášky do všech druhů a forem studia. Uchazeč jej má k dispozici na internetové adrese

https://is.czu.cz/prihlaska

bakalářské studium

prijimacky.pef.czu.czu (informace o přijímací zkoušce pro bakalářské programy)

magisterské studium

navazujici.pef.czu.czu (informace o přijímací zkoušce pro navazující magisterské obory)

Přijímací řízení se řídí § 48-50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, Pokyny děkana PEF ČZU v Praze a opatřeními děkana, která budou vydána v jeho průběhu.

Podrobné informace o škole

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze poskytuje ucelené univerzitní vzdělání. 

Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělávání, pokrývající celou oblast řízení, ekonomiky, informačních komunikačních technologií, regionálního či rurálního rozvoje. Vybrané obory je možné studovat v anglickém jazyce. Studenti mají možnost absolvovat bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktorský (3 roky) stupeň studia.Student se může také zapojit do studia formou Kurzů celoživotního vzdělávání v konzultačních střediscích (v Hradci Králové, Chebu, Jičíně, Klatovech, Litoměřicích, Mostě, Sezimově Ústí - Táboře a Šumperku) nebo do programu Univerzita třetího věku.

PEF ČZU v Praze je součástí moderního kampusu, který je situován v klidné části Prahy 6 - Suchdol s velmi dobrou dopravní dostupností.

Zahraniční spolupráce

Fakulta podporuje mezinárodní mobilitu studentů a pedagogických pracovníků. Spolupracuje s řadou podobně zaměřených vysokoškolských pracovišť (v Evropě, severní Americe, Latinské Americe, Asii). S většinou z nich má fakulta dlouholeté vazby.

Studenti PEF mohou část studií strávit na některé ze zahraničních partnerských univerzit v rámci programu Sokrates / Erasmus+ nebo se zapojit do středoevropského výměnného univerzitního programu zaměřeného na regionální spolupráci CEEPUS.

Profesní a kariérní poradenství PEF ČZU

Centrum kariérového a profesního poradenství na PEF  nabízí svým studentům a absolventům spolupráci mezi komerčními subjekty, organizacemi, jednotlivci a fakultou formou konzultací, odborných přednášek, pořádáním Veletrhu pracovních příležitostí. Centrum dále zprostředkovává pracovní nabídky na portálu JOBS PEF, možnosti absolvování praxe a vypracování bakalářských a diplomových prací ve firmách.

 

Fotogalerie