Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

V roce 1952 byla ustavena Agronomická fakulta jako jedna z fakult nově založené samostatné Vysoké školy zemědělské. Od té doby plnila svoji funkci hlavního pracoviště pro vzdělávání a přípravu zemědělských odborníků nejen do provozů, ale i do výzkumných ústavů a do státních orgánů.

 

Poštovní adresa Kamýcká 129, PSČ: 165 21, Praha
Telefon 224381111
Zaměření školy Veterinářství, zemědělství a lesnictví
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW http://www.af.czu.cz

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Přírodní zdroje
Zájmové chovy
Zahradnictví
Krajinářská architektura
Zemědělství a biotechnologie
Potraviny a zdraví

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se uskuteční 23. 1. - 24. 1.

Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory fakulty (v pátek od 8:00 do 16:00 hod., v sobotu od 8:00 do 13:00 hod.) a zúčastnit se informačních besed s proděkany, které se konají v pátek 23.1. v 9:00, 11:00 a 13:00 hodin, v sobotu 24.1. v 9:00 a 11:00 hodin. Referentky studijního oddělení budou připraveny podat po oba dny potřebné informace a zodpovědět dotazy.

Podrobné informace o škole

V souladu s rozšiřováním aktivit Agronomické fakulty došlo k přejmenování na Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Fakulta tak vyjádřila svůj posun od čistě zemědělsky orientované vzdělávací instituce k šíře koncipovanému studijnímu i vědecko výzkumnému zaměření moderní univerzity.

Fakulta nabízí třístupňový systém studia - bakalářské studijní programy profesní i teoretické; navazující magisterské studijní programy, doktorské studijní programy, které představují specializační výběrové studium a určené pro absolventy magisterského studia s výborným prospěchem. Absolventi fakulty pracují jako manažeři v oblasti zemědělství, zahradnictví, chovu zvířat (nejen hospodářských), v ochraně a využití přírodních zdrojů, včetně využití a zpracování odpadů. Jsou zaměstnáváni jako poradci, ve státní administrativě, ve výzkumných ústavech i v rezortu školství. Viz: 
Informace o OBORECH STUDIA

Fotogalerie