Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Jedna z největších a nejmodernějších středních odborných škol v ČR, držitelka Certifikátu kvality ve vzdělávání, zapojena v projektech evropských fondů a mezinárodní spolupráce, škola s vysokou úrovní odbornosti.

Poštovní adresa Olomoucká 61, 627 00 Brno
Telefon 548 515 123
Fax 548 216 381
E-mail nabor@sstebrno.cz
Zaměření školy Střední odborná škola
Typ školy Veřejná

WWW www.sstebrno.cz

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Studijní oboryInformační technologie Prezenční
Studijní oboryMechanik elektrotechnik Prezenční
Studijní oboryStrojírenství Prezenční
Studijní oboryMechanik seřizovač Prezenční
Studijní oboryEkonomika a podnikání Prezenční
Učební oboryElektromechanik pro zařízení a přístroje Prezenční
Učební oboryObráběč kovů Prezenční
Učební oboryStrojní mechanik - zámečník Prezenční
Učební oboryPuškař Prezenční
Nástavbové oboryProvozní technika Prezenční/Kombinované

Dny otevřených dveří

Soboty: 3.12 a 17.12.2016, 14.1 a 11.2.2017
Středa: 1.2.2017
 

Podrobné informace o škole

Jsme státní škola s atraktivními obory zaměřenými na: informační technologie, elektroniku, strojírenství a ekonomiku, podrobné informace na www.sstebrno.cz

Nabízíme unikátní možnost získání maturity i výučního listu během 4 standardních let studia v oboru vzdělávání Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač v rámci ověřování nového modelu vzdělávání na středních školách v ČR.

Ve 3. ročníku žák vykoná závěrečnou učňovskou zkoušku a bez ohledu na její výsledek pokračuje ve 4. ročníku k maturitě.

Vzájemná prostupnost mezi obory, úzká spolupráce školy se zaměstnavateli, v průběhu studia odborná praxe v tuzemských i zahraničních firmách, možnost firemních stipendií, výborné uplatnění absolventů školy po ukončení studia v zaměstnáních. Vzdělávání pomocí e-learningu z domova, lyžařské kurzy v Alpách, mnoho zájmových  a sportovních kroužků zdarma, podpora sportovně nadaných žáků.

Hodnocení školy Českou školní inspekcí:

,,Přednosti školy spočívají ve vysoce efektivním systému řízení, v inovativním a pravidelném zavádění nových technologií do výuky a ve využití dlouhodobě prosperující a mimořádně bohaté spolupráce se sociálními partnery. Ve svém vývoji směřuje škola k neustálému zvyšování kvality procesu vzdělávání."